Rundabordssamtal: Elmarknadsforskning i Sverige idag

Rundabord

Power Circle har inom ramen för projektet Sprida SamspEL sammanställt syntesrapporten Elmarknadsforskning i Sverige idag – en syntesrapport om forskningsläget och framtida forskningsbehov. Inom ramen för detta projekt anordnas ett rundabordssamtal för inbjudna den 30 juni för vidare diskussion kring ämnet.

Eventet är ett rundabordssamtal där intressenter som har bidragit till syntesrapporten får möjlighet att diskutera med varandra. Samtalet kommer börja med att näringslivet har möjlighet att berätta vilken forskning de har behov av. Därefter öppnas diskussionen upp och forskare får möjlighet att svara på vilka resurser de behöver för att kunna tillgodose forskningen som efterfrågas. Avslutningsvis kommer myndigheterna får delge hur de ser på sin roll och vad de kan bidra med.

Nytt från våra partners