SamspEL Arena: Elkvalitet

bild till vårt event

Hur påverkas elkvaliteten av den pågående omställningen av elsystemet? Vilka utmaningar uppstår och hur arbetar akademi och näringsliv för att lösa dessa? Det här är några av de frågeställningar som kommer diskuteras i nästa SamspEL Arena den 24 mars, en del av en seminarieserie som Power Circle arrangerar på uppdrag av Energimyndigheten.  

Elkvalitet är ett begrepp som innefattar många aspekter som ska till för en störningsfri elleverans, däribland frekvens, fasobalans, övertoner och ett antal olika typer av spänningsstörningar. Med en förändrad produktionsmix och nya typer av efterfrågan får vi nya förutsättningar för driften av elsystemet.

SamspEL Arena är en seminarieserie som Power Circle arrangerar på uppdrag av Energimyndigheten för att lyfta pågående forskning inom Energimyndighetens program SamspEL. 

Under webbinariet kommer två forskningsprojekt från Chalmers respektive företaget Independent Insulation Group berätta om hur elkvaliteten påverkas i ett system under förändring, samt hur vi kan mäta den och analysera den. Med på webbinariet deltar även Vattenfall Eldistribution med elnätsägares perspektiv, DNV kommer att berätta om några exempel på företagets arbete inom elkvalitet och Energimyndigheten ger inledande och tankeväckande perspektiv på frågan. Moderar gör Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftteknik vid KTH. 

Även i digitalform vill SamspEL Arena skapa dialog med publik  och ge möjligheter till nätverkande. Webbinariet kommer bjuda på både presentationer, digitala bikupor, och paneldiskussioner. Anmäl dig här. 

Se videoinspelningar från tidigare SamspEL Arena om flexibilitet, digitalisering av elnäten och solel.

Framtidens Elsystem arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Besök kunskapsportalen Framtidens Elsystem.

Nytt från våra partners