SamspEL Arena gästar SolForum

SamspEL Arena gästar SolForum

8-9 oktober arrangeras SolForum i Göteborg. Det blir spännande diskussioner när forskning och näringsliv möts på SamspEL Arena. Den första sessionen har temat Prognostisering av solel för effektiv drift av elsystemet och den andra Elhandelsbolag, elnätsbolag och prosumenter – roller i en effektiv utbyggnad av egenproducerad solel.

Läs hela programmet för årets SolForum.

Nytt från våra partners