Välkommen till konferensen Framtidens Elsystem

FramtidensElsystem

Den 18 oktober arrangerar Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten den tredje upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL presenteras några av de mest spännande projekten i det svenska elsystemet just nu. Elektrifiering, flexibilitet, integrering av förnybar elproduktion och trygg elförsörjning är några av dagens teman. Konferensen kan följas både fysiskt och digitalt. Agenda och anmälan hittar du här.

I spelaren nedan kan du följa livesändningen av konferensen:

I Sverige pågår just nu arbete på bred front för att skapa det elsystem som ska bli blodomloppet i framtidens elektrifierade och hållbara samhälle. Teknikutvecklingen går snabbt, nya framsteg inom forskningen görs och marknaden påverkas inte minst av det kraftigt förändrade omvärldsläget. Elektrifieringsstrategin som släpptes i början av året har resulterat i en rad nya regeringsuppdrag.

Var står vi i elektrifieringen? Vad är allra viktigast att vi lyckas med under de kommande åren? Hur påverkar valresultatet och händelser i vår omvärld omställningen? Det är frågor som inleder heldagen. Förmiddagen kommer därefter djupdyka i temat flexibilitet med slutreflektioner från demonstrationsprojektet CoordiNet, nya rön från forskningsprojekt som fokuserar på olika flexibilitetslösningar, samt ett samtal med myndigheter kring det nya regeringsuppdraget att främja ett mer flexibelt elsystem.  

Eftermiddagen inleds med fokus på det viktiga temat resiliens och trygg elförsörjning: Vad inbegriper begreppet resiliens och trygg elförsörjning? Hur arbetar branschen med dessa frågor? Och vilken forskning och utveckling behövs på området? Programmet kommer dessutom bjuda på insikter från flertalet projekt med fokus på bland annat ökad integrering av förnybar elproduktion, nätplanering med hänsyn till fordonsflottans elektrifiering, och utvecklingen av vätgasturbiner. Dessutom kommer det bjudas på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och utvecklingsbehov framåt. Sist men inte minst bjuder CoordiNet-projektet in till ett avslutande event och mingel!

– Vi ser väldigt mycket fram mot årets Framtidens Elsystem. Det känns kanske viktigare än någonsin att samla branschen för att höra om de senaste insikterna från näringsliv, beslutsfattare och från olika innovativa utvecklingsprojekt, säger Johanna Barr, expert inom elsystem och vice vd på Power Circle. 

Om Framtidens Elsystem 2022
I år genomförs Framtidens elsystem på plats i Bryggarsalen, Stockholm samt med möjlighet att följa konferensen online. Konferensen är kostnadsfri och riktar sig brett till branschen med målsättning om en dialog mellan elnätsbolag, industrin, teknik- och tjänsteleverantörer, akademi och forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem.

Program och talare kommer att uppdateras löpande, men vänta inte med att anmäla dig då antalet biljetter för fysiskt deltagande är begränsat! För dig som deltar på plats erbjuds gott om tid för nätverkande och möjligheten att ställa frågor till talare. Sista anmälningsdag är den 2 oktober.

Framtidens Elsystem arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, vars syfte är att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet. Sedan 2018 driver Power Circle det upphandlade stödprojektet till SamspEL, där löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet ingår.

Här kan du anmäla dig till Framtidens Elsystem 2022.

Nytt från våra partners