Cybersäkerhet, datahantering och compliance

Digigrid - Microsoft

Ett seminarium inom DigiGrid i samarbete med Microsoft.

Hur långt har vi kommit i digitaliseringen av våra svenska elnät, och vilka hinder behöver undanröjas för att elnätsföretagen ska kunna utnyttja digitaliseringens fördelar fullt ut? Vilka nya utmaningar behöver vi känna till när vi börjar arbeta mer datadrivet i elsystemet? Det är aktuella frågeställningar inom DigiGrid – Power Circles projekt om digitaliserade och resurseffektiva nät. 

Den pågående energiomställningen – med en tilltagande elektrifiering, ökad elanvändning och nya kunder i elsystemet – medför nya krav på resurseffektivitet i elnäten. Digitalisering kan bidra till en ökad resurseffektivitet inom planering, drift och underhåll, och skapar bättre insyn i näten – vilket kan minska behoven av nätutbyggnad. Exempelvis utgör digitaliseringen ett användbart verktyg för att förstå var i nätet det är lämpligt att ansluta laddstationer, solel och andra nya resurser som minskar behovet av fossil energi. Dessutom möjliggör digitaliserade nät ett bättre utnyttjande av efterfrågeflexibilitet. En ökad digitalisering medför emellertid nya behov av kunskap, och både cybersäkerhet och compliance är viktiga faktorer att ta i beaktning när det kommer till datahantering. 

I samarbete med Microsoft bjuder Power Circle in till ett seminarium med fokus på just dessa frågor. Välkommen att ta del av inspirerande elsystemrelaterade projekt från Microsofts portfölj! 

Preliminär Agenda
09:00 – Välkommen och presentationsrunda.
09:15 – Introduktion till projektet DigiGrid och presentation av preliminära resultat. 
10:00 – Paus.
10:15 – Cybersäkerhet, datahantering och compliance – presentation av Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef för Microsoft.
11:00 – Paus.
11:15 – Goda exempel på digitaliseringslösningar från Microsofts projektportfölj.
12:00 – Gemensam lunch.
13:00 – Slut.

Sista anmälningsdag för till eventet är den 1 september och görs här.  
Plats: Regeringsgatan 25, Stockholm
Information om DigiGrid finns här.
DigiGrid finansieras av Energiforsk genom programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

Nytt från våra partners