Ett elnätsföretags digitaliseringsresa

Digigrid - Addsecure

Ett digitalt seminarium inom DigiGrid i samarbete med AddSecure.

Hur långt har vi kommit i digitaliseringen av våra svenska elnät, och vilka hinder behöver undanröjas för att elnätsföretagen ska kunna utnyttja digitaliseringens fördelar fullt ut? Vilka nya utmaningar behöver vi känna till när vi börjar arbeta mer datadrivet i elsystemet? Det är aktuella frågeställningar inom DigiGrid – Power Circles projekt om digitaliserade och resurseffektiva nät. 

Den pågående energiomställningen – med en tilltagande elektrifiering, ökad elanvändning och nya kunder i elsystemet – medför nya krav på resurseffektivitet i elnäten. Digitalisering kan bidra till en ökad resurseffektivitet inom planering, drift och underhåll, och skapar bättre insyn i näten – vilket kan minska behoven av nätutbyggnad. Exempelvis utgör digitaliseringen ett användbart verktyg för att förstå var i nätet det är lämpligt att ansluta laddstationer, solel och andra nya resurser som minskar behovet av fossil energi. Dessutom möjliggör digitaliserade nät ett bättre utnyttjande av efterfrågeflexibilitet. En ökad digitalisering medför emellertid nya behov av kunskap, och tillgång till goda exempel från de elnätsföretag som implementerat digitaliseringen i sina verksamheter. 

I samarbete med AddSecure bjuder Power Circle in till ett digitalt seminarium med fokus på just dessa frågor. Välkommen att ta del av ett kunskapsseminarium som tar avstamp i insikter och lärdomar från Affärsverken Karlskronas digitaliseringsresa! 

Preliminär Agenda
10:00 – Välkommen!
10:05 – Introduktion till projektet DigiGrid och presentation av preliminära resultat.
10:25 – Paus.
10:30 – Ett elnätsföretags digitaliseringsresa – presentation av Erling Gustafsson, Sweco/AddSecure, och Anders Savetun, Affärsverken Karlskrona.
11:00 – Paus.
11:10 – Diskussion.
12:00 – Slut.

Sista anmälningsdag till eventet är den 19 september och görs här.
DigiGrid finansieras av Energiforsk genom programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

Nytt från våra partners