Frukostseminarier: Smart integration av förnybart

Smart förnybart Event

Som en del av projektet Smart Förnybart arrangeras en serie av frukostseminarier mellan den 22 september och 6 oktober. Serien består av tre träffar som tillsammans beskriver huvuddragen i den utveckling som behöver ske under kommande år. Tillsammans med fem fristående kunskapsunderlag utgör de en plattform för att sprida fakta och inspiration om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart i elsystemet.

Mer information och anmälan till respektive frukostseminarium hittas nedan:

22/9 Planera smart för förnybart – Så hanterar vi den stora omställningen av energisystemet!

29/9 Smart integration av förnybart – Så bygger vi ett elsystem med en hög andel variabel elproduktion!

6/10 Flexibilitet för smart förnybart – Så kan användarsidan bidra till att balansera elsystemet!

Seminarieserien riktar sig mot en bred målgrupp av aktörer som planerare på regional och lokal nivå, politiker, fastighetsbolag, intresseorganisationer, energibranschaktörer, mm.

Projektet Smart Förnybart arrangeras av Power Circle tillsammans med Sustainable Innovation och länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Uppsala. Läs mer om Smart Förnybart på projekthemsidan.

Nytt från våra partners