Partnerinfo

På denna sida kan du som partner ta del av information om vad vi gör och dina partnerförmåner.

Aktuellt just nu

Här listar vi sådant som pågår hos oss för att ge en bättre insyn i vårt arbete. Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller tankar.

Regeringen ska ta fram en klimathandlingsplan för mandatperioden. Den 16 juni har de kallat till ett nationellt klimatmöte där Power Circle är inbjudna.

Inför detta möte skulle vi i teamet gärna ta del av era viktigaste förslag. Svara på tre frågor i denna enkät och delta sedan gärna på mötet den 9 juni klockan 09.00-10.00. Länk till mötet finns nedan.

Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att justera våra priser för dig som prenumererar på vår elbilsstatistik ELIS. Här är de nya priserna:

 • Engångsutdrag: 5000 kr (Partner: 1500 kr)
 • Abonnemang månadsvis, faktureras per kvartal: 7500 kr (Partner: 2500 kr)
 • Abonnemang månadsvis, faktureras per år: 24000 kr (Partner 9000 kr)

Inskickade projektansökningar:

 • FlexAbility med syfte att fördjupa kunskapen om den tekniska och ekonomiska potentialen för flexibilitet, alternativkostnaden för elnätsägare och motstående intressen mellan olika marknader.

   

 • El för ännu flermed syfte att förbättra analysen av hur stort behov det finns av publik laddning i områden där boende saknar egen parkering samt innovativa lösningar.


Projekt under utveckling:

 • Systemsmarta energigemenskaper
 • Elnätens digitalisering 2.0

Aktuella frågor och remisser:

 • KlimathandlingsplanRegeringen ska ta fram en nationell klimathandlingsplan och har kallat till ett möte 16 juni. 
 • Lagförslag aggregeringNya regler ska träda i kraft men kompensationen och detaljer behöver undersökas vidare. 

Nyligen inskickade remisser:

 • BSP-villkorensynpunkter kring hur den nya BSP rollen ska utformas för Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader.
 • Handlingsprogram laddinfrastruktursynpunkter på Energimyndighetens handlingsprogram skickades in.

Referensgrupper som vi deltar i just nu:

 • Energimarknadsinspektionens insysnråd – Anna Wolf
 • Elektrifieringsrådet (förra regeringens) – Johanna Lakso
 • Riksdagens trafikutskotts sammanställning om laddinfrastruktur – Johanna Lakso
 • ReDriv: plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfrastruktur – Hampus Thuresson
 • Dansmästaren: dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa? – Hampus Thuresson
 • Elbilar till allting (V2X-MAS) – David Mowitz
 • Autoflex: effekttariffer och smart styrning – Anna Wolf
 • Storskalig styrning av värmepumpar i elnätet – Anna Wolf

Partnerskapet

Som partner till Power Circle bidrar ni till att vi kan ta fram kunskap som kan accelerera elektrifieringen. Vi har tre fokusomården: digitaliserade elnät, emobilitet och flexibla lösningar. Genom ditt partnerskap i Power Circle får du tillgång till flera partnerförmåner och ett nätverk av spännande aktörer som driver omställningen.

Om Power Circle

Power Circle AB ägs till 100 % av den ideella föreningen Elkraftringen, där alla partners är medlemmar. Formellt är årsmötet, som normalt hålls i maj, verksamhetens högsta beslutande organ. På årsmötet utses styrelsen som är densamma för både Elkraftringen och Power Circle.
Mer om oss

Event för dig som partner

30 maj kl 13.00-17.00

KONFERENS

Halvdagskonferens i Uppsala om industrins elektrifiering, digitalt deltagande möjligt.

9 juni kl 09.00-10.00

PARTNERMÖTE

Digitalt partnermöte för att ge inspel till klimatmötet och klimathandlingsplanen.

29 juni kl 18.00

MINGEL

Power Circles mingel i Almedalen är nu tillbaka och går av stapeln torsdag kväll.

24 augusti kl 14.30-16.00

POWER CIRCLE

Möte med cirkeln om
framtidens elnät för dig som
är med i gruppen.

30 augusti kl 14.00-15.30

POWER CIRCLE

Möte med cirkeln om
flexibilitet för dig som är
med i gruppen.

7 sept kl 14.30-16.00

POWER CIRCLE

Möte med cirkeln om
smart laddning för dig som
är med i gruppen.

11 maj kl 13.00-15.00

FRAMTIDSRÅD

Workshop med andra partners – denna gång på tema framtidsscenarier.

11 maj kl 15.30-16.30

ÅRSMÖTE

Årsmöte för Elkraftringen
och Power Circle där vi bland annat väljer ny styrelse.

16 maj kl 9.00-11.30

WORKSHOP

Workshop i Stockholm
inom förberedelseprojektet
Sweden Flex.

Pågående projekt

Sprida SamspEL
95%

Länk till projekt | Kontakt: Jesper Werneskog

Öppen och delad laddinfrastruktur
90%

Länk till projekt | Kontakt: David Mowitz

2 möjligheter
75%

Länk till projekt | Kontakt: Jesper Werneskog

Sweden Flex
45%

Länk till projekt | Kontakt: Johanna Lakso

UppFlex
10%

Länk till projekt kommer | Kontakt: Anna Wolf

Cirkulära affärsmodeller för elkonvertering
0%

Länk till projekt kommer | Kontakt: Hampus Thuresson

Partnerförmåner

Här ser du en sammanställning av vad som ingår i era partnerförmåner.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Varje fredag kan du ta del av vår nyhetssammanfattning med nyheter och analys från den senaste veckan.

Kontakt: Anna Wolf

ELBILSSTATISTIK

Som partner får du upp till 70 procent rabatt på vår statistiktjänst ELIS, som uppdateras en gång per månad.

Kontakt: Hampus Thuresson

FRAMTIDSRÅD

Ungefär en gång per kvartal välkomnas du och alla partner till våra framtidsråd för workshop kring aktuella ämnen.

Kontakt: Johanna Lakso

Föreläsningar

Som partner får du rabatt på våra inspirerande föreläsningar samt på att använda oss som moderator.

Kontakt: Johanna Lakso

Power Circles

Delta i en av våra tre cirklar - smart laddning, framtidens elnät och flexibilitet - med möten 4-6 gånger per år.

Kontakt: Jesper Werneskog

DELTA I PROJEKT

Delta i utvecklingen av nya projekt, bidra med data och tid i projekten eller medverka i en av våra referensgrupper.

Kontakt: Anna Wolf