Partnerinfo

På denna sida kan du som partner ta del av information om vad vi gör och dina partnerförmåner.

Aktuellt just nu

Här listar vi sådant som pågår hos oss för att ge en bättre insyn i vårt arbete. Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller tankar.

Aktuella frågor och remisser:

Tidigare inskickade remisser:

Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att justera våra priser för dig som prenumererar på vår elbilsstatistik ELIS.

Här är de nya priserna:

 • Engångsutdrag: 5000 kr (Partner: 1500 kr)
 • Abonnemang månadsvis, faktureras per kvartal: 7500 kr (Partner: 2500 kr)
 • Abonnemang månadsvis, faktureras per år: 24000 kr (Partner 9000 kr)

Referensgrupper som vi deltar i just nu:

 • Svk:s referensgrupp för kompensation – Johanna Lakso
 • Ei:s referensgrupp för flexibilitet – Johanna Lakso
 • Energimarknadsinspektionens insysnråd – Anna Wolf
 • Nya tariffmodeller på Gotland – Anna Wolf
 • Dansmästaren: dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa? – Hampus Thuresson
 • Elbilar till allting (V2X-MAS) – David Mowitz
 • Autoflex: effekttariffer och smart styrning – Anna Wolf
 • Upprop i Aftonbladet och Dagens Industri (oktober) – Power Circle, tillsammans med hundratals andra företag, är med och undertecknar två upprop om att regeringen bör behålla de nationella klimatmålen.
 • Klotet i P1 (september) – Anna Wolf kommenterar potentialen i olika energilagerlösningar.
 • Tidningen Energi (september) – Power Circles syntesrapport om V2X uppmärksammas.

Partnerskapet

Som partner till Power Circle bidrar ni till att vi kan ta fram kunskap som kan accelerera elektrifieringen. Vi har tre fokusomården: digitaliserade elnät, emobilitet och flexibla lösningar. Genom ditt partnerskap i Power Circle får du tillgång till flera partnerförmåner och ett nätverk av spännande aktörer som driver omställningen.

Om Power Circle

Power Circle AB ägs till 100 % av den ideella föreningen Elkraftringen, där alla partners är medlemmar. Formellt är årsmötet, som normalt hålls i maj, verksamhetens högsta beslutande organ. På årsmötet utses styrelsen som är densamma för både Elkraftringen och Power Circle.
Mer om oss

Event för dig som partner

25 oktober kl 14.30-16.00

POWER CIRCLE

Möte med cirkeln om
framtidens elnät för dig som
är med i gruppen.

8 november kl 14.30-16.00

POWER CIRCLE

Möte med cirkeln om
smart laddning för dig som
är med i gruppen.

15 november kl 14.30-16.00

POWER CIRCLE

Möte med cirkeln om
flexibilitet för dig som är
med i gruppen.

23 november kl 09.00-11.30

FRAMTIDSRÅD

Hur kan elsystemet ta nästa steg inom digitalisering? Vad krävs och hur gör vi det möjligt?

7 december 13.00-15.00

ARENA

Webinarium med forskning och samtal om trygg och resilient energiförsörjning.

6 februari 2024

KONFERENS

Heldagskonferens med fokus på forskning om framtidens elsystem, fysisk och online.

Pågående projekt

UppFlex
50%

Länk till projekt | Kontakt: Anna Wolf

Knowledge Hub
35%

Länk till projekt kommer | Kontakt: David Mowitz

Framtidens elsystem
10%

Länk till projekt | Kontakt: Anna Wolf

Cirkulära affärsmodeller för elkonvertering
25%

Länk till projekt | Kontakt: Hampus Thuresson

El för ännu fler
5%

Länk till projekt | Kontakt: David Mowitz

FlexAbility
2%

Länk till projekt | Kontakt: Johanna Lakso

Partnerförmåner

Här ser du en sammanställning av vad som ingår i era partnerförmåner.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Varje fredag kan du ta del av vår nyhetssammanfattning med nyheter och analys från den senaste veckan.

Kontakt: Anna Wolf

ELBILSSTATISTIK

Som partner får du upp till 70 procent rabatt på vår statistiktjänst ELIS, som uppdateras en gång per månad.

Kontakt: Hampus Thuresson

FRAMTIDSRÅD

Ungefär en gång per kvartal välkomnas du och alla partner till våra framtidsråd för workshop kring aktuella ämnen.

Kontakt: Johanna Lakso

Föreläsningar

Som partner får du rabatt på våra inspirerande föreläsningar samt på att använda oss som moderator.

Kontakt: Johanna Lakso

Power Circles

Delta i en av våra tre cirklar - smart laddning, framtidens elnät och flexibilitet - med möten 4-6 gånger per år.

Kontakt: Francis Yang Lu

DELTA I PROJEKT

Delta i utvecklingen av nya projekt, bidra med data och tid i projekten eller medverka i en av våra referensgrupper.

Kontakt: Anna Wolf